Ryhmittymä Atrain STM:n digitalisaaton edistämiskumppaniksi

STM koordinoi hallitusohjelman strategista tavoitetta Hyvinvointi ja terveys. Sosiaali- ja terveysministeriö kilpailutti valtionhallinnon määrittely ja arkkitehtuuripalveluiden puitejärjestelyn sisällä digitalisaation edistämisen ja kokonaisarkkitehtuurityön konsultointituesta kohdealueen yhteisen sekä hallinnonalan laitosten ja virastojen osalta. Tarjouskilpailun voitti Ryhmittymä Atrain. Atrain-kumppanit Citrus ja BDO tukevat seuraavien 2 + 2 vuoden ajan ministeriötä digitalisointitavoitteiden toteuttamisessa.

STM koordinoi hallitusohjelman strategista tavoitetta Hyvinvointi ja terveys. Sosiaali- ja terveysministeriö kilpailutti valtionhallinnon määrittely ja arkkitehtuuripalveluiden puitejärjestelyn sisällä digitalisaation edistämisen ja kokonaisarkkitehtuurityön konsultointituesta kohdealueen yhteisen sekä hallinnonalan laitosten ja virastojen osalta. Tarjouskilpailun voitti Ryhmittymä Atrain. Atrain-kumppanit Citrus ja BDO tukevat seuraavien 2 + 2 vuoden ajan ministeriötä digitalisointitavoitteiden toteuttamisessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sydänasiana

STM:lle jokaisen hyvinvointi ja terveys ovat sydänasia. Ministeriön yhtenä keskeisenä tavoitteena on nyt tehdä palveluista asiakaslähtöisiä. STM pyrkii kehityshankkeillaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen. Kehityksen kärkihankkeina on mm. lapsi- ja perhepalveluiden, ikäihmisten kotihoidon ja kaiken ikäisten omaishoidon vahvistaminen. Lähellä sydäntä on helpottaa myös osatyökykyisten tietä kohti työelämää. Yhteiskunnassa on miellekkäämpää toimia, kun on järkevämpiä lakeja, tehokkaampia kehityshankkeita, vähemmän päällekkäisyyttä ja järkevämpää osittelua tekemiseen. Tavoitteena on, että jokainen Suomen kansalainen voi paremmin ja kokee pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokaisen ihmisen tulee voida kokea vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta yhteiskunnassa.

Atraimelle luonteva jatkumo

STM:n digitalisaation edistäminen on Atraimelle luonteva jatkumo. Atraimen konsulttien valinta tuo jatkuvuutta STM:lle ja synergiaa muille sote-alueen asiakkaillemme. Osa kehityshankkeista on käynnistetty edellisen puitesopimuskauden aikana, joten niiden jatkotyöstäminen on luontevaa meille. Toisaalta uuden hallituksen myötä alkoi uusia kehityshankkeita, joiden työstämiseen ministeriö kaipasi lisäkäsille auttamaan näissä tärkeissä sosiaali- ja terveysalan uudistuksen ja palvelujärjestelmän digitalisoinnin valmistelussa ja ohjauksessa. ”Näillä hankkeilla on laajoja vaikutuksia sote-toimijoihin, joista monia Atraimella on jo entuudestaan asiakkaina. Kokoamalla yhteen parhaat mahdolliset asiantuntijat Atrain-verkostosta kykenemme tehokkaasti valmistelemaan ja toteuttamaan niin valtakunnallisia kuin toimijakohtaisia strategisia uudistuksia”, sanoo toimitusjohtaja Markku Karas Citrukselta.

Lisätietoja:

Ryhmittymä Atrain / Citrus Solutions Oy
Jaakko Viitanen
VP, julkishallinto
+358 40 565 0430
jaakko.viitanen@citrus.fi


Arcusys avasi tytäryhtiön Bostoniin

Atrain-ryhmittymään kuuluva Arcusys Oy avasi maaliskuun alussa tytäryhtiön Bostoniin. Yhdysvaltoihin laajentumisen myötä yrityksen toiminta kansainvälistyy ja toimipaikkoja on jo kolmessa eri maassa.

Lue koko juttu

Saimme uusia puitesopimuksia

Hansel julkisti 15.4.2015 päätökset IT-konsultoinnin 2015 – 2019 -puitejärjestelykilpailutuksista. Atrain verkosto sai uusittua puitesopimuksia ja on 2015 alkaen neljällä osa-alueella Hanselin puitesopimustoimittaja.

Lue koko juttu

Citrus mukana Kelan tietojärjestelmien uudituksessa

Kelan tietojärjestelmien uudistus on vuosikymmenen isoimpia IT hankkeita Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on modernisoida it-järjestelmät, perinteisestä isokone-ympäristöstä nykyaikaiseen kolmitasoarkkitehtuuriin.

Lue koko juttu