Caset Verkoston toteuttamia projekteja

Case: Exam-tenttijärjestelmä

Pois turha paperien pyörittäminen, toiminnan jäykkyys ja tuhlaus! Kymmenen suomalaista korkeakoulua määritteli korkeakoulujen tenttijärjestelmän uusiksi CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, Arcusysin ja Citruksen tuella.

Case: Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonalan virastot halusivat parantaa verkkoviestintää ja asiointia verkossa. Citrus Solutions vastaa uudistushankkeen etenemisestä ja toteuttaa sen Atrain-verkoston kumppaninsa Arcusysin kanssa.

Case: Kelan tietojärjestelmien uudistus

Kelan tietojärjestelmien uudistus on vuosikymmenen isoimpia IT hankkeita Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on modernisoida it-järjestelmät, perinteisestä isokone-ympäristöstä nykyaikaiseen kolmitasoarkkitehtuuriin.