Sosiaali- ja terveysministeriö


Sosiaali- ja Terveysministeriö

Mikä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonalan virastot halusivat parantaa verkkoviestintää ja asiointia verkossa. Citrus Solutions vastaa uudistushankkeen etenemisestä ja toteuttaa sen Atrain-verkoston kumppaninsa Arcusysin kanssa. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 2.7 miljoonaa ja kesto 4 vuotta. Hanke sisältää useita verkkopalveluiden käyttöönottoja. Mukana ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Säteilyturvakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työsuojeluhallinto, Työterveyslaitos sekä Valvira.

Miten

Jaakko Viitanen Citrukselta kertoo: ”Hanke käynnistyi toukokuussa 2014 ja jatkuu helmikuuhun 2017. Ja valmistuu ajallaan. Projektityötä on ketteröitetty Daily SCRUMilla ja tehostettu Lync-etäkokouksilla. Konepellin alla on Liferay-sisällönhallinta, Javaa, Opensourcea ja HTML5. Verkkopalvelut toimivat responsiivisesti suomalaisten monilla eri laitteilla ja ovat esteettömyyssuositusten mukaiset. Hallinnon ja tiedon avoimuus on hankkeessa tärkeää. Tärkeää on myös verkkopalveluiden toimintavarmuus kriisin aikana, kun kansalaisilla on kova ja yhtäaikainen tarve saada viranomaisilta tietoa. ”

Hyödyt

Eri virastoille tulee nyt käyttöön samat verkkojulkaisun työkalut – tämä helpottaa yhteistyötä virastojen välillä ja vähentää kuluja. Samaa kehitystyötä ja koodia voidaan monistaa ja hyödyntää eri virastoissa. Julkaisujärjestelmä perustuu käyttäjärooleihin ja sisällöntuotanto on helppoa sivupohjille. Internet-sivuille voidaan päivittää automaattisesti tietoa esimerkiksi some-palveluista. Kansalaisten asiointia helpottaa sähköiset lomakkeet.Case: Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonalan virastot halusivat parantaa verkkoviestintää ja asiointia verkossa. Citrus Solutions vastaa uudistushankkeen etenemisestä ja toteuttaa sen Atrain-verkoston kumppaninsa Arcusysin kanssa.

Lue koko juttu

Case: Exam-tenttijärjestelmä

Pois turha paperien pyörittäminen, toiminnan jäykkyys ja tuhlaus! Kymmenen suomalaista korkeakoulua määritteli korkeakoulujen tenttijärjestelmän uusiksi CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, Arcusysin ja Citruksen tuella.

Lue koko juttu

Case: Kelan tietojärjestelmien uudistus

Kelan tietojärjestelmien uudistus on vuosikymmenen isoimpia IT hankkeita Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on modernisoida it-järjestelmät, perinteisestä isokone-ympäristöstä nykyaikaiseen kolmitasoarkkitehtuuriin.

Lue koko juttu