Exam-tenttijärjestelmä


Exam Case

Mikä?

Pois turha paperien pyörittäminen, toiminnan jäykkyys ja tuhlaus! Kymmenen suomalaista korkeakoulua määritteli korkeakoulujen tenttijärjestelmän uusiksi CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, Arcusysin ja Citruksen tuella. Syntyi EXAM-tenttijärjestelmä, joka tuo uutta käyttömukavuutta, joustavuutta ja kustannussäästöjä.

Tavoitteena oli nykyisiä tenttijärjestelmiä parempi käyttömukavuus, vakaus, joutavuus sekä opettajien ja opintohallinnon työn vähentäminen tenttiprosessissa. Examista haluttiin moderni ja helposti laajennettava ratkaisu, joka korvaa perinteiset paperitentit ja nykyiset akvaariotenttijärjestelmät. CSC:n projektipäällikkö Kristiina Uolian työlistalle uuden tenttijärjestelmän luominen päätyi sen jälkeen, kun aiemmin useamman korkeakoulun käytössä olleen Tenttis-järjestelmän ylläpitovastuu siirtyi CSC:lle. Tenttijärjestelmän uudistaminen oli ajankohtaista useammalle korkeakoululle. Hyväksi havaitut ominaisuudet Tenttiksessä hyödynnettiin, mutta muuten lähdimme liikkeelle puhtaalta pöydältä. Arcusysillä on hyvä osaaminen opetuksen tukemiseen ja teknologiaan liittyvissä ratkaisuissa CSC;n Kristiina Uolia kertoo.

Onnistumisen yhdeksi ehdottomaksi kulmakiveksi projektipäällikkö Uolia nostaa viestinnän; yhteinen ymmärrys ja tahtotilan kirkastuminen ovat edellyttäneet avoimuutta ja selkeää viestintää kaikkien projektiin osallistuneiden toimijoiden välillä.

Opiskelijalle Exam mahdollistaa joustavan tenttimisen. Nopeat uusintamahdollisuudet vähentävät opintoihin liittyvää stressiä ja lisäävät opintojen suunnitelmallisuutta. Niin ikään tenttikirjajonot lyhenevät, eikä kirjastojen tarvitse hankkia tenttikirjoja koko vuosikurssille.

Tenttikysymykset kerran tehtyään opettajan ei tarvitse tehdä joka tenttiin erikseen kysymyksiä. Arvioinnin voi tehdä missä ja milloin vain ilman, että vastauspapereita pitää hakea. Arviointiprosessi nopeutuu, kun käsialasta saa paremmin selvää.

Opintohallinnon vinkkelistä turha paperinpyörittäminen ja paperitentteihin liittyvä logistiikka jää pois. Samoin suoritusten käsin kirjaamisen tilalle tulee opettajien kirjaamien suoritusten automaattisempi rekisteriin vienti. Kokonaisuutena prosessin vaatima työaika vähenee. Tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen Exam-konsortio. Konsortioon kuuluvat perustajajäseninä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska handelshögskolan, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Turun yliopisto.Case: Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonalan virastot halusivat parantaa verkkoviestintää ja asiointia verkossa. Citrus Solutions vastaa uudistushankkeen etenemisestä ja toteuttaa sen Atrain-verkoston kumppaninsa Arcusysin kanssa.

Lue koko juttu

Case: Exam-tenttijärjestelmä

Pois turha paperien pyörittäminen, toiminnan jäykkyys ja tuhlaus! Kymmenen suomalaista korkeakoulua määritteli korkeakoulujen tenttijärjestelmän uusiksi CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, Arcusysin ja Citruksen tuella.

Lue koko juttu

Case: Kelan tietojärjestelmien uudistus

Kelan tietojärjestelmien uudistus on vuosikymmenen isoimpia IT hankkeita Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on modernisoida it-järjestelmät, perinteisestä isokone-ympäristöstä nykyaikaiseen kolmitasoarkkitehtuuriin.

Lue koko juttu