Verkostossa tapahtuu

Turun kaupunki haluaa olla maailman paras

Kunnan tekee parhaimmaksi asumispaikaksi sen tyytyväisimmät asukkaat. Tyytyväisyys syntyy asioiden hoitamisen helppoudesta ja palveluiden saavutettavuudesta. Moderni Turun kaupunki haluaa olla lähellä asukkaitaan ja palvella heitä ajasta, paikasta tai päätelaitteesta riippumatta.

Valtori

Ryhmittymä Atrain valittu Valtorin projektihallinta- ja integraattoripalveluiden toimittajaksi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori toteutti IT-konsultoinnin palveluita koskevan Hanselin puitejärjestelyn sisäisen kevennetyn kilpailutuksen projektihallinta- ja integraattoripalveluiden hankkimiseksi.

STM

Ryhmittymä Atrain STM:n digitalisaation edistämiskumppaniksi

STM koordinoi hallitusohjelman strategista tavoitetta Hyvinvointi ja terveys. Sosiaali- ja terveysministeriö kilpailutti valtionhallinnon määrittely ja arkkitehtuuripalveluiden puitejärjestelyn sisällä digitalisaation edistämisen ja kokonaisarkkitehtuurityön konsultointituesta kohdealueen yhteisen sekä hallinnonalan laitosten ja virastojen osalta.